Δερματικές Βλάβες

Η ογκολογία του δέρματος και η χειρουργική αντιμετώπιση των δερματικών αλλοιώσεων είναι ένα σημαντικό κομμάτι της πλαστικής χειρουργικής. Οι βλάβες του δέρματος μπορεί να είναι καλοήθεις ή κακοήθεις.

Στους συχνότερους καλοήθεις όγκους του δέρματος ανήκουν οι σπίλοι (ελιές), οι κύστεις, τα λιπώματα, τα γάγγλια, οι εφηλίδες, τα θηλώματα, οι υπερκερατώσεις (σμηγματορροϊκή και ακτινική), τα ινώματα, το ρινόφυμα, τα αιμαγγειώματα κ.α.

Από τους κακοήθειες όγκους, συχνότερα συναντώνται το βασικοκυτταρικό καρκίνωμα του δέρματος, το ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα του δέρματος και το μελάνωμα.

Ο προσεκτικός και λεπτομερής τακτικός έλεγχος των διάφορων δερματικών αλλοιώσεων είναι απαραίτητος για την ασφαλή διάγνωση και θεραπεία του ασθενή. Οι καλοήθεις βλάβες μπορούν να απομακρυνθούν με διάφορες χειρουργικές ή/και μη-χειρουργικές τεχνικές, ανάλογα με τη φύση της βλάβης και την περιοχή όπου εντοπίζεται. Οι θεραπείες με τοπικές κρέμες συνήθως δεν είναι αποτελεσματικές. Η χρήση της διαθερμοπηξίας και των Laser εξαφανίζουν μόνιμα τη δερματική βλάβη και καταλείπουν ένα ικανοποιητικό αισθητικό αποτέλεσμα. Στις περιπτώσεις κακοήθων όγκων, είναι απαραίτητη η ριζική χειρουργική αφαίρεση της βλάβης. Σε κάθε περίπτωση συνιστούμε την ιστολογική εξέταση (βιοψία) της δερματικής βλάβης που αφαιρείται χειρουργικά.