ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΟΥΛΩΝ

Ουλές στο πρόσωπο και στο σώμα δημιουργούνται από διάφορες αιτίες, όπως ακμή, τραυματισμούς, χειρουργικές επεμβάσεις, εγκαύματα κλπ. Λέγεται ότι οι ουλές αποτελούν τον «καλύτερο φίλο» του ανθρώπου (!), διότι χωρίς τη δημιουργία της ουλής δεν θα ήταν δυνατόν να κλείσει ένα τραύμα. Οι ουλές όμως παραμένουν για πάντα στο σώμα μας στο σημείο στο οποίο δημιουργούνται. Η φύση έχει προβλέψει την βελτίωσή τους με το πέρασμα του χρόνου, όχι όμως την πλήρη εξαφάνισή τους.

Η πλαστική χειρουργική, με τη χρήση διάφορων εγχειρητικών και μη-χειρουργικών μεθόδων, προσφέρει τη δυνατότητα θεαματικής βελτίωσης μιας ουλής, όπως επίσης και της «απόκρυψης» της ουλής σε σημείο του σώματος ώστε αυτή να μην είναι τόσο ορατή. Η χρήση των LASER μπορεί να συμβάλλει στη βελτίωση της υφής και του χρώματος των ουλών, έτσι ώστε να μειώνονται τα έντονα σημάδια που προκύπτουν από τις ουλές. Σε περιπτώσεις όμως που οι ουλές είναι βαθύτερες, εκτεταμένες ή ρικνωτικές και οδηγούν σε σοβαρά αισθητικά ή/και λειτουργικά προβλήματα σε κάποια περιοχή του προσώπου, του σώματος ή των άκρων, απαιτείται χειρουργική αντιμετώπισή τους με κάποια από τις τεχνικές της πλαστικής χειρουργικής.

Α. Η αφαίρεση της ουλής και η διευθέτηση με τοπική πλαστική (τύπου Ζ ή W) είναι μία από τις απλούστερες χειρουργικές τεχνικές για διόρθωση μιας ουλής. Μπορεί να γίνει και με τοπική αναισθησία.

Β. Η διάταση των ιστών (tissue expansion) αποτελεί μία σχετικά νέα τεχνική αντιμετώπισης των ουλών. Ενδείκνυται για την διόρθωση ιδιαίτερα εκτεταμένων ουλών, όπως είναι οι μετεγκαυματικές ουλές. Οι διατατήρες ιστών (tissue expanders) είναι ειδικά διαμορφωμένα «μπαλονάκια» σιλικόνης που τοποθετούνται χειρουργικά κάτω από το δέρμα της περιοχής που γειτονεύει με τις ουλές. Τα «μπαλονάκια» αυτά σταδιακά γεμίζουν με φυσιολογικό ορό και καθώς φουσκώνουν, προκαλούν διάταση (ξεχείλωμα) του υπερκείμενου δέρματος και υποδορίου. Μόλις επιτευχθεί ικανοποιητική διάταση, ακολουθεί μία δεύτερη χειρουργική επέμβαση, οπότε αφαιρούνται οι διατατήρες και χρησιμοποιούμε την περίσσεια του διατεταμένου δέρματος προκειμένου να καλύψουμε την περιοχή από όπου θα αφαιρεθεί η μεγάλη και δύσμορφη ουλή.

Γ. Τα δερματικά μοσχεύματα, οι κρημνοί και τα συνθετικά υποκατάστατα του δέρματος, συχνά δίνουν σημαντικές λύσεις στα προβλήματα διόρθωσης σοβαρών ουλών. Ο σκοπός της επανορθωτικής χειρουργικής σε αυτές τις περιπτώσεις είναι η επίλυση του λειτουργικού προβλήματος με τη σύγχρονη εξασφάλιση ενός ικανοποιητικού αισθητικού αποτελέσματος.