ΓΑΓΓΛΙΑ

Τα γάγγλια είναι οι συχνότεροι όγκοι στα χέρια και μπορεί να εμφανιστούν τόσο στον καρπό όσο και στα δάκτυλα. Μοιάζουν σαν μικρές κύστεις και προέρχονται συνήθως από τις αρθρώσεις του χεριού. Κατά την πίεση μπορεί να είναι επώδυνα, ενώ αρκετές φορές αυξομειώνεται το μέγεθός τους. Η μόνη θεραπεία για αυτούς τους όγκους είναι η χειρουργική αφαίρεση, κάτι που γίνεται με τοπική αναισθησία. Το γάγγλιο, μετά την αφαίρεσή του, αποστέλλεται για βιοψία. Για τις πρώτες μετεγχειρητικές ημέρες, τοποθετείται ελαφρά επίδεση, ενώ ο ασθενής σύντομα ενθαρρύνεται να χρησιμοποιεί το χέρι του.