ΤΡΑΥΜΑΤΑ - ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΧΕΡΙΟΥ

Οι τραυματισμοί στα χέρια είναι πολύ συχνές κακώσεις και συμβαίνουν σε όλες τις ηλικίες. Μπορεί να προέλθουν από κάποιο αιχμηρό ή τέμνον αντικείμενο, από την πτώση βάρους ή άλλο μηχανισμό σύνθλιψης του χεριού, στα πλαίσια ενός οικιακού, εργατικού ή τροχαίου ατυχήματος.

Τόσο από ένα απλό θλαστικό τραύμα (κόψιμο), όσο και από ένα σοβαρότερο ατύχημα, μπορεί να προκληθούν κακώσεις στο δέρμα, στους τένοντες, στα αγγεία, τα νεύρα, τα οστά και τις αρθρώσεις του χεριού. Η ορθή αντιμετώπιση απαιτεί την άμεση χειρουργική διερεύνηση της κάκωσης και την αποκατάσταση των βλαβών από εξειδικευμένο χειρουργό. Οι κακώσεις των οστών και αρθρώσεων αντιμετωπίζονται συχνά με κάποιο είδος οστεοσύνθεσης (με βελόνες, πλάκες και βίδες), ενώ οι τραυματισμοί στους τένοντες, τα νεύρα και τα αγγεία χρήζουν αποκατάστασης με μικροχειρουργικές τεχνικές. Πολλές φορές, είναι απαραίτητη η εφαρμογή ειδικών τεχνικών της πλαστικής χειρουργικής όπως η μεταμόσχευση δέρματος και οι τοπικοί ή απομακρυσμένοι κρημνοί. Η κατάλληλη κινητοποίηση και η εντατική φυσικοθεραπεία με ειδικές ασκήσεις αποτελούν βασικό μέρος της θεραπείας. Συχνά μπορεί να χρειαστούν περισσότερες χειρουργικές επεμβάσεις για να εξασφαλιστεί η καλύτερη λειτουργικότητα του χεριού.

Σε κάθε περίπτωση, οι σοβαροί τραυματισμοί στο χέρι αποτελούν επείγουσες καταστάσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν γρήγορα και σωστά εξαρχής. Απαιτούν υπομονή και επιμονή από τους ασθενείς, μιας και η αποκατάσταση μπορεί να είναι επίπονη και μακροχρόνια.