FAQ's

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

Πότε είναι η κατάλληλη στιγμή για την αποκατάσταση μαστού μετά τη μαστεκτομή;

Η ανάπλαση του μαστού μπορεί να γίνει είτε άμεσα, είτε απώτερα.

Η άμεση αποκατάσταση εφαρμόζεται την ίδια στιγμή που γίνεται και η μαστεκτομή. Το πλεονέκτημα εδώ είναι ότι η ασθενής που υποβάλλεται σε μαστεκτομή «ξυπνάει» από την ακρωτηριαστική αυτή επέμβαση έχοντας νέο στήθος στη χειρουργημένη πλευρά. Στις περιπτώσεις της άμεσης αποκατάστασης, συχνά οι εναλλακτικές μέθοδοι που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο Πλαστικός Χειρουργός είναι περισσότερες και το τελικό αποτέλεσμα μπορεί να είναι πιο φυσικό, μιας και διατηρείται συχνά περισσότερο δέρμα για να επενδύσει το νέο στήθος, ενώ το δέρμα αυτό είναι καλύτερης ποιότητας, χωρίς ουλές, ίνωση ή άλλα προβλήματα. Πολύ σημαντικό επίσης πλεονέκτημα είναι η μικρότερη ψυχολογική επιβάρυνση της ασθενούς, που δεν βιώνει την εικόνα ενός ακρωτηριασμένου στήθους. Η άμεση αποκατάσταση μπορεί να ακολουθήσει τόσο την ολική, όσο και την τμηματική εκτομή του μαστού. Για να γίνει μία άμεση αποκατάσταση του μαστού, είναι απαραίτητη η εξέταση της ασθενούς από τον Πλαστικό Χειρουργό πριν την επέμβαση της μαστεκτομής, ώστε να συζητηθούν οι χειρουργικές δυνατότητες και να καθοριστεί το συνολικό πλάνο της επέμβασης.

Απώτερη αποκατάσταση είναι η επέμβαση που γίνεται μήνες ή και χρόνια μετά τη μαστεκτομή. Με την επέμβαση αυτή παρέχεται η δυνατότητα ανάπλασης του μαστού σε γυναίκες που στο παρελθόν βίωσαν τη δυσάρεστη εμπειρία του ακρωτηριασμού του στήθους τους. Και σε αυτές τις περιπτώσεις, προηγείται λεπτομερής συζήτηση μεταξύ της ασθενούς και του Πλαστικού Χειρουργού προκειμένου να συζητηθούν οι διάφορες εναλλακτικές επανορθωτικές λύσεις. Με την απώτερη αποκατάσταση αποφεύγεται μεν μία μεγάλη αρχική επέμβαση, αν και απαιτούνται τελικά δύο ξεχωριστές –μικρότερης διάρκειας- χειρουργικές επεμβάσεις. Ως πλεονέκτημα της μεθόδου αυτής, θεωρείται από ορισμένους το γεγονός ότι η γυναίκα μπορεί να συζητήσει και να αποφασίσει την επέμβαση της ανάπλασης με ηρεμία, και έχοντας ολοκληρώσει τη λοιπή απαραίτητη θεραπεία για τη νόσο της.

Μέχρι ποιά ηλικία μπορεί μια γυναίκα να κάνει αποκατάσταση μαστού;

Δεν υπάρχει όριο στην ηλικία των ασθενών που επιθυμούν να οδηγηθούν σε αποκατάσταση μαστού μετά μαστεκτομή. Κάθε γυναίκα που έχει υποστεί ή πρόκειται να υποστεί μαστεκτομή, δικαιούται να αναζητήσει τη δημιουργία νέου μαστού. Ανάλογα βέβαια με την ηλικία, τη γενική κατάσταση και την επιθυμία της ασθενούς, επιλέγεται και εφαρμόζεται η κατάλληλη επανορθωτική χειρουργική τεχνική. Ακόμα και σε προχωρημένες μορφές της νόσου, μπορεί να διενεργηθεί η ανάπλαση του μαστού μετά την μαστεκτομή, προκειμένου η ασθενής να μην βιώσει την ψυχολογική επιβάρυνση από την απώλεια του στήθους της.

Είναι δυνατή επέμβαση αποκατάστασης και μετά από τμηματική μαστεκτομή;

Η τμηματική μαστεκτομή είναι επέμβαση λιγότερο ακρωτηριαστική από την ολική μαστεκτομή, εντούτοις και πάλι δημιουργείται –όχι σπάνια- ένα έλλειμμα στην περιοχή του μαστού, που μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη ή μικρότερη δυσμορφία. Σε κάθε περίπτωση, είναι δυνατή η διόρθωση αυτής της δυσμορφίας προκειμένου να επιτευχθεί ένα ικανοποιητικό σχήμα και συμμετρία με τον άλλο μαστό. Το κοσμητικό αποτέλεσμα είναι κατά κανόνα καλύτερο, εφόσον η διόρθωση γίνει άμεσα, δηλαδή ταυτόχρονα με την επέμβαση της μερικής μαστεκτομής.

Υπάρχει αντένδειξη να ακολουθήσει χημειοθεραπεία ή ακτινοβολία όταν έχει προηγηθεί αποκατάσταση μαστού;

Χρησιμοποιώντας μια από τις νεότερες τεχνικές αποκατάστασης (ιστοί από την κοιλιά ή τους γλουτούς, ή από την πλάτη σε συνδυασμό με ένθεμα) αποδείχθηκε μέσα από πολλές έρευνες ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος από τη χημειοθεραπεία και/ή την ακτινοβολία. Σπάνια, η ακτινοβολία μπορεί να προξενήσει μικρού βαθμού ρίκνωση σε ένα τμήμα του νέου μαστού. Με την πληθώρα των μελετών βεβαιώνεται ότι με τις μεθόδους αυτές της αποκατάστασης δεν υπάρχει καμία αντένδειξη για την αποκατάσταση του μαστού, ούτε για την επακόλουθη ακτινο- ή χημειοθεραπεία.

Μπορεί μια επέμβαση αποκατάστασης να εμποδίσει την παρακολούθηση του μαστού ή να κρύψει μια πιθανή υποτροπή του καρκίνου;

Όλες οι σύγχρονες μελέτες συμφωνούν ότι καμία μέθοδος αποκατάστασης μαστού δεν εμποδίζει ούτε επηρεάζει την εξέταση του μαστού και τη διάγνωση πιθανής υποτροπής του όγκου. Όλες οι διαγνωστικές εξετάσεις που ακολουθούνται για τον έλεγχο του καρκίνου του μαστού π.χ. μαστογραφία, υπερηχογράφημα, αξονική ή μαγνητική τομογραφία, σπινθηρογράφημα κλπ. γίνονται σε τακτικά χρονικά διαστήματα και μπορούν να απεικονίσουν με μεγάλη ακρίβεια κάποια πιθανή υποτροπή.

Χρειάζεται πάντα να γίνεται και διορθωτική επέμβαση στον υγιή μαστό;

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η διορθωτική επέμβαση στον ετερόπλευρο υγιή μαστό γίνεται στις περιπτώσεις που προβλέπεται ότι θα υπάρξει σοβαρή ασυμμετρία μετά την επέμβαση αποκατάστασης, όπως όταν ο υγιής μαστός είναι πολύ μεγάλος ή πολύ πτωτικός. Στις περιπτώσεις εκείνες όπου χρησιμοποιούνται ιστοί από την κοιλιά ή τους γλουτούς, η δυνατότητα επίτευξης συμμετρίας χωρίς επέμβαση και στον άλλο υγιή μαστό είναι μεγαλύτερη, μιας και λαμβάνεται μεγαλύτερη ποσότητα λίπους από τη δότρια περιοχή (κοιλιά, γλουτοί).

Καλύπτουν οι ασφαλιστικοί οργανισμοί αυτού του είδους τις επεμβάσεις;

Οι ασφαλιστικοί φορείς της χώρας μας τόσο οι κρατικοί, όσο και οι ιδιωτικοί καλύπτουν το κόστος των επανορθωτικών επεμβάσεων της αποκατάστασης του μαστού μετά τη μαστεκτομή. Η επέμβαση γίνεται είτε σε εξειδικευμένες κλινικές πλαστικής χειρουργικής κρατικών νοσοκομείων εφόσον ασχολούνται με την αποκατάσταση, είτε από εξειδικευμένους πλαστικούς χειρουργούς σε ιδιωτικά νοσοκομεία, που και αυτά είναι συμβεβλημένα με τα ασφαλιστικά ταμεία.

Οι επεμβάσεις της αποκατάστασης εκτελούνται με γενική αναισθησία και η ασθενής παραμένει για λίγες ημέρες στην κλινική, προκειμένου να παρακολουθηθεί με ασφάλεια η μετεγχειρητική της πορεία. Σκοπός μας είναι να φροντίσουμε ώστε ο πόνος να είναι ελάχιστος και η ασθενής να κινητοποιηθεί πολύ γρήγορα μετά την επέμβαση. Η επιστροφή στις περισσότερες δραστηριότητες γίνεται σταδιακά μετά από περίπου τρεις εβδομάδες.