ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

Αποκατάσταση με μεταφορά ιστών από την περιοχή της πλάτης (Πλατύς Ραχιαίος)

Με τον όρο «αποκατάσταση μαστού» εννοούμε τη χειρουργική πράξη που έχει σκοπό την ανάπλαση του σχήματος, του μεγέθους και της συνολικής όψης του γυναικείου μαστού μετά από τμηματική ή ολική μαστεκτομή. Απώτερος στόχος της επέμβασης είναι η δημιουργία ενός νέου μαστού, συμμετρικού με τον ετερόπλευρο υγιή μαστό.

Τις τελευταίες δεκαετίες, στις προηγμένες χώρες της Ευρώπης και τις ΗΠΑ, η επέμβαση της αποκατάστασης του μαστού θεωρείται αναπόσπαστο μέρος της συνολικής θεραπείας, στα πλαίσια της ολοκληρωμένης αντιμετώπισης του καρκίνου του μαστού. Σε πολλά κέντρα, διενεργείται συστηματικά άμεση αποκατάσταση του μαστού, ταυτόχρονα δηλαδή με τη μαστεκτομή. Έτσι η ασθενής «ξυπνάει» από την επέμβαση με ένα νέο μαστό, χωρίς να βιώνει την απώλεια του στήθους της.

Ο μυοδερματικός κρημνός του πλατέως ραχιαίου είναι μια πολύ ικανοποιητική και ασφαλής μέθοδος αποκατάστασης του μαστού, όπου ιστός από την πλάτη χρησιμοποιείται προκειμένου να δημιουργηθεί νέος μαστός, ενώ ταυτόχρονα τοποθετείται κάποιο ένθεμα. Η επέμβαση είναι σχετικά απλή και παρέχει την ασφάλεια ότι το ένθεμα καλύπτεται πλήρως από παχύ τμήμα υγιών ιστών που περιέχουν μεγάλο τμήμα μυός. Η ικανοποιητική κάλυψη του ενθέματος από τους ιστούς αυτούς πρακτικά μειώνει στο ελάχιστο τις πιθανότητες προβλημάτων σε περίπτωση ακτινοβολίας. Τα αποτελέσματα της μεθόδου θεωρούνται πολύ ικανοποιητικά, σταθερά στο χρόνο, εφόσον δημιουργείται ένας μαστός με πολύ φυσική όψη. Μερικές φορές χρειάζεται διορθωτική επέμβαση στον υγιή μαστό για επίτευξη μεγαλύτερης συμμετρίας.

 

LD dd1

 

LD dd2