ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

Αποκατάσταση με μεταφορά ιστών από την περιοχή των γλουτών

Με τον όρο «αποκατάσταση μαστού» εννοούμε τη χειρουργική πράξη που έχει σκοπό την ανάπλαση του σχήματος, του μεγέθους και της συνολικής όψης του γυναικείου μαστού μετά από τμηματική ή ολική μαστεκτομή. Απώτερος στόχος της επέμβασης είναι η δημιουργία ενός νέου μαστού, συμμετρικού με τον ετερόπλευρο υγιή μαστό.

Τις τελευταίες δεκαετίες, στις προηγμένες χώρες της Ευρώπης και τις ΗΠΑ, η επέμβαση της αποκατάστασης του μαστού θεωρείται αναπόσπαστο μέρος της συνολικής θεραπείας, στα πλαίσια της ολοκληρωμένης αντιμετώπισης του καρκίνου του μαστού. Σε πολλά κέντρα, διενεργείται συστηματικά άμεση αποκατάσταση του μαστού, ταυτόχρονα δηλαδή με τη μαστεκτομή. Έτσι η ασθενής «ξυπνάει» από την επέμβαση με ένα νέο μαστό, χωρίς να βιώνει την απώλεια του στήθους της.

Στις γυναίκες εκείνες που δεν έχουν καθόλου κοιλιά ή έχουν προηγούμενες επεμβάσεις στην κοιλιακή χώρα, προσφέρεται η λύση να χρησιμοποιηθούν ιστοί από τους γλουτούς (S-GAP & I-GAP). Και σ’ αυτή την περίπτωση των ιστών από τους γλουτούς, έχουμε τα πλεονεκτήματα της χρήσης μόνο δέρματος και λίπους χωρίς την ταυτόχρονη χρήση ενθεμάτων σιλικόνης.

Με την εξέλιξη των τεχνικών της πλαστικής χειρουργικής είναι πλέον εφικτή η ανάπλαση του μαστού μόνο με ιστούς από τον ίδιο τον οργανισμό (αυτόλογοι ιστοί), με στόχο την επίτευξη αποτελέσματος όσο το δυνατό περισσότερο φυσιολογικού, συνδυάζοντας βέβαια και την απαραίτητη ασφάλεια των ασθενών. Όλες οι σύγχρονες τεχνικές της αποκατάστασης του μαστού που γίνονται παγκοσμίως και αναφέρθηκαν πιο πάνω, εφαρμόζονται με ιδιαίτερη επιτυχία και στην Ελλάδα.