Ωτοπλαστική (Διόρθωση αφεστώτων ώτων)

Η ωτοπλαστική είναι η επέμβαση που διορθώνει τα αφεστώτα ώτα ή “πεταχτά αυτιά”. Τα αφεστώτα ώτα οφείλονται σε δυσπλασία του πτερυγίου του αυτιού και συνήθως εμφανίζουν κληρονομικότητα. Το πρόβλημα είναι εμφανές από την παιδική ηλικία και διορθώνεται μόνο με χειρουργική επέμβαση, που μπορεί να γίνει και από την ηλικία των 5 ετών, δηλαδή πριν το παιδί ξεκινήσει το δημοτικό σχολείο.

Η επέμβαση έχει σαν στόχο τη μόνιμη αλλαγή του σχήματος – και σπανιότερα του μεγέθους – του χόνδρου του ωτός, ώστε μετεγχειρητικά το αυτί να παρουσιάζει πιο φυσιολογική όψη και να διατηρείται πιο κοντά στην κεφαλή.

Η ωτοπλαστική γίνεται με τοπική αναισθησία, εκτός και αν πρόκειται για ασθενή μικρής ηλικίας, οπότε είναι απαραίτητη η γενική αναισθησία για καλύτερη διεγχειρητική συνεργασία. Δεν καταλείπονται ορατές ουλές, γιατί οι τομές γίνονται στην πίσω πλευρά του αυτιού. Μετά την επέμβαση, συστήνεται εφαρμογή ελαφρού επιδέσμου που καλύπτει τα αυτιά για μία εβδομάδα. Ο μετεγχειρητικός πόνος είναι ήπιος, και αντιμετωπίζεται εύκολα με κοινά παυσίπονα.

Εφόσον γίνει σωστός προεγχειρητικός σχεδιασμός και σχολαστική διόρθωση του χόνδρου του αυτιού, τα αποτελέσματα είναι μόνιμα και πολύ ικανοποιητικά.