Ενθέματα Προσώπου. Τοποθέτηση στις περιοχές ζυγωματικών, πώγωνος

Τόσο στην αισθητική όσο και στην επανορθωτική χειρουργική πολλές φορές γίνεται χρήση των ενθεμάτων προκειμένου να διορθωθούν δυσμορφίες ή ιστικά ελλείμματα στην περιοχή του προσώπου. Οι περιοχές που συχνότερα επιδέχονται τέτοιου είδους επεμβάσεις με σκοπό την αύξηση του μεγέθους ή την αλλαγή του σχήματός τους είναι τα ζυγωματικά, το πηγούνι και οι γωνίες της κάτω γνάθου. Δεν είναι δε λίγες οι φορές όπου τα ενθέματα προσώπου χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με άλλες επεμβάσεις όπως π.χ. ρινοπλαστική, face lift κλπ.

Για την τοποθέτησή τους συνήθως απαιτείται γενική αναισθησία, αν και σε ορισμένες περιπτώσεις και η τοπική μόνο αναισθησία μπορεί να είναι αρκετή. Η διάρκεια του χειρουργείου σπάνια ξεπερνά τις δύο ώρες, ενώ ο πόνος ελέγχεται πολύ εύκολα με κοινά παυσίπονα. Τα ενθέματα μπορούν να τοποθετηθούν είτε μέσα από το στόμα, είτε με μικρές εξωτερικές τομές σε σημεία που δεν είναι εύκολα ορατά. Ο ασθενής επιστρέφει στις περισσότερες δραστηριότητές του μέσα σε μια εβδομάδα.

Τα αποτελέσματα γίνονται αμέσως αντιληπτά και είναι μόνιμα.