ΣΤΕΝΩΤΙΚΗ ΤΕΝΟΝΤΟΕΛΥΤΡΙΤΙΔΑ DE QUERVAIN

Η στενωτική τενοντοελυτρίτιδα του De Quervain είναι πάθηση που παρουσιάζεται σε συχνότερα γυναίκες ηλικίας 30 - 50 ετών, που κάνουν χειρονακτική εργασία. Ο ασθενής εμφανίζει πόνο και ευαισθησία στην περιοχή του καρπού, κοντά στη βάση του αντίχειρα, ενώ η δυνατότητα σύλληψης των αντικειμένων είναι μειωμένη και επώδυνη.

Η πάθηση οφείλεται σε φλεγμονή τενόντων του αντίχειρα και αντιμετωπίζεται χειρουργικά με απόσυμπίεση των τενόντων στην περιοχή του καρπού. Η επέμβαση γίνεται με τοπική αναισθησία και μετά την επέμβαση ο ασθενής επιστρέφει στο σπίτι του με έναν μικρό επίδεσμο στο πάσχον χέρι. Στο σημείο της τομής του δέρματος παραμένει μικρή ουλή. Οι κινήσεις και η άσκηση του χεριού ξεκινάνε άμεσα μετά τη χειρουργική επέμβαση.