ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΜΑΣΤΟΥ

Η ασυμμετρία των μαστών είναι συνήθως συγγενούς αιτιολογίας, αλλά γίνεται αντιληπτή μετά την εφηβεία και αφού αναπτυχθούν πλήρως οι μαστοί της γυναίκας.

Ένδειξη χειρουργικής θεραπείας τίθεται όταν η διαφορά μεταξύ των δύο μαστών είναι σε τέτοιο βαθμό ώστε να δημιουργούνται λειτουργικά προβλήματα ένδυσης, αλλά και ισορροπίας του κορμού. Μικρές ασυμμετρίες των μαστών της γυναίκας είναι πολύ συχνές και ίσως δεν χρειάζονται χειρουργική αντιμετώπιση.

Η χειρουργική διόρθωση της ασυμμετρίας των μαστών περιλαμβάνει:
(α) τη μείωση του μεγαλύτερου μαστού σε συνδυασμό με την αύξηση του μικρότερου
(β) τη μείωση του μεγάλου μαστού μόνο
(γ) την αύξηση του μικρού μαστού μόνο
(δ) την αύξηση ή τη μείωση και των δύο μαστών, αλλά σε διαφορετικό βαθμό.

Η απόφαση θα στηριχθεί στα αποτελέσματα της λεπτομερούς εξέτασης των δύο μαστών, αλλά και στην επιθυμία της ασθενούς.

Asymmetry dd